10 august 2016

Printeaza pagina

Campania Publicitara “ Sailor Jerry la festivalul Rockstadt Extreme Fest ”

REGULAMENTUL OFICIAL
 
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1.             Campania publicitara “ Sailor Jerry la festivalul Rockstadt Extreme Fest ”  ("Campania") este organizata si desfasurata de S.C. ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in comuna Bucov, sat Pleasa, judet Prahova, inregistrata la ONRC sub nr.J29/1028/2000, C.U.I RO13575086 (”Organizator”)
1.2.             Campania se derulează prin intermediul SC City Promotions SRL, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Mihnea Voda, nr.6, sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J35/587/2001, C.U.I. RO 13893101 (“Agenţia”), parte implicata in organizarea tombolei (redactare si autentificare regulament, organizare extragere, validare castigatori). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 12218
1.3.             Campania se derulează prin intermediul S.C. SINDICATE GROUP S.R.L. Sediu social: Str. Mihnea Voda, nr. 6, Sector 4, Bucuresti, cod postal 040276, Inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/13359/2007, CUI: RO 22096210, Cont IBAN: RO37INGB0000999905461636, Administrator: Razvan Vasiloiu (“Agenţia”), parte implicata cu achizitionarea premiilor.
 
1.4.             Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
1.5.             Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul www.alexandrion.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
1.6.             Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe www.alexandrion.ro.
 
 
SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1.             Campania este organizata si se desfasoara in cadrul festivalului Rockstadt Extreme Fest - Rasnov. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul oficial publicat pe site-ul www.alexandrion.ro, pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.
 
 
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1.             Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 11.08.2016 (ora 18:01 a.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu la data de 14.08.2016 (ora 23:59 p.m), inclusiv, in functie de intervalul orar al festivalului Rockstadt Extreme Fest.
3.2.             Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.3.             Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul www.alexandrion.ro.
 
 
SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE
 
Produsele participante sunt: Romul Sailor Jerry
 
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1.              Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
5.2.              La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
i.                 prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
ii.               prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajaţi) Agentiilor;
iii.             prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
iv.              prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza in cadrul festivalului Rockstadt Extreme Fest, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul festivalului;
v.                persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
5.3.              Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
5.4.              Orice incercare de fraudare,  de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.
 
 
 
SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
 
6.1                Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza 2 shot-uri de Sailor Jerry Spiced Rum de la standul Sailor Jerry din cadrul festivalului Rockstadt Extreme Fest, primeste un talon pe care il va completa cu datele personale si il va depunde in urna amplasata la standul Sailor Jerry din cadrul festivalului Rockstadt Extreme Fest.
6.2                La sfarsitul festivalului Rockstadt Extreme Fest taloanele depuse in urna vor fi centralizate pentru extragere.
 
6.3          Extragerea se va realiza din randul clientilor care au cumparat in perioada Campaniei , 11.08.2016 – 14.08.2016  (detaliata conform art. 3.1.) 2 shot-uri de Sailor Jerry Spiced Rum si au depus talonul completat cu datele personale in urna amenajata la standul Sailor Jerry din cadrul Festivalului Rockstadt Extreme Fest.
6.4          Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului persoana fizica doar in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului in care se vor consemna datele castigatorului: numele si prenumele, codul numeric personal, adresa, datele de individualizare ale tipului de premiu castigat, semnaturile primitorului si ale celui care preda premiul. Procesul verbal de predare-primire va fi intocmit in 2 exemplare originale: unul pentru castigatorul premiului si unul pentru Alexandrion Grup Romania. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.
 
6.5.  Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.
 
 
 
SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR
 
7.1.              In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:
 
5 vouchere in valoare de 100 euro fiecare la salonul Dark.Side.Ink.Division
 
 
SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
 
8.1.            Premiile Campaniei publicitare “ Sailor Jerry la festivalul Rockstadt Extreme Fest ”    se vor acorda la finalul campaniei, in urma extragerii efectuate in data de 29.08.2016 in locatia Sediul City Promotions SRL din loc.Bucuresti, Str. Mihnea Voda, nr.6 si vor fi predate castigatorilor in maxim 15 zile lucratoare de la extragere sau rezervelor in max. 60 de zile de la extragere.
8.2.            Extragerea castigatorilor se va efectua prin intermediul aplicatiei electronice www.random.org si se va face de catre o comisie formata din: un reprezentant al agentiei City Promotions, un reprezentant al agentiei  Sindicate Group si in prezenta unui reprezentant Alexandrion Grup Romania, prin extragerea unui total de 15 taloane  din totalitatea taloanelor, astfel: la extragere vor fi desemnati 5 castigatori pentru 1 premiu Voucher urmand ca persoanele castigatoare sa fie supuse procesului de validare a castigului (potrivit Art.8.3.) si 10 rezerve, ordinea acestora fiind data de cea a extragerii, fiind alocate cate doua rezerve fiecarui castigator corespunzator ordinii de extragere a castigatorilor.
8.3.            Castigatorii premiilor oferite prin tragerea la sorti vor fi anuntati personal prin telefon in maxim 10 zile lucratoare de la data organizarii tombolei. Pentru validare, castigatorii premiilor vor prezenta cartea de identitate pentru verificarea vizuala a numelui.
8.4.            In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.)  in termen de 2 zile lucratoare,  se va trece la contactarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora, cu respectarea acelorasi termene calculate de la data epuizarii termenelor de contactare pentru castigatorul/rezerva anterior/anterioara. In cazul in care nici cea de-a doua rezerva nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.
8.5.            Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani.
8.6.            Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.
8.7.            In cadrul campaniei se poate acorda doar un singur premiu per persoana participanta si per numar de telefon. Nici o persoana fizica, nici un participant nu poate castiga mai mult de un singur premiu, o singura data in cadrul acestei campanii.  
8.8.             Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Fiecare premiu acordat  va fi inmanat castigatorului persoana fizica doar in baza unui proces verbal de predare-primire a premiului in care se vor consemna datele castigatorului: numele si prenumele, codul numeric personal, adresa, datele de individualizare ale tipului de premiu castigat, semnaturile primitorului si ale celui care preda premiul. Procesul verbal de predare-primire va fi intocmit in 2 exemplare originale: unul pentru castigatorul premiului si unul pentru Alexandrion Grup. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.
 
 
SECTIUNEA 9. RASPUNDERE
 
9.1.         Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
9.2.         Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
9.3.         Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele.
a.       Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b.       Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
c.        Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale si/sau a celor din jur.
9.4.         Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a.            nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
b.            nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
c.            este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
d.       nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
e.        isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.
9.5.            Operatorul si Agentiile sunt singurele, direct si integral responsabile de respectarea prevederilor legale incidente inclusiv pe cele referitoare la protectia datelor cu caracter personal conform Legii 677/2001 
 
 
SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL
 
10.1    Prin prezentul Regulament, Organizatorul  prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile    Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.
10.2    Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are conform Legii  677/2001,  urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare (art. 12), dreptul  de  acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a se adresa instantei competente si de plângere catre autoritatea de supraveghere. În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata,  catre  Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.
 
SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
 
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
 
SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
 
Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitoare la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.
 
SECTIUNEA 13. LITIGII
 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
 
 
SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL
 
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii la standul Sailor Jerry din cadrul festivalului Rockstadt Extreme Fest sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.alexandrion.ro.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.