21 noiembrie 2011

Printeaza pagina

Act Aditional - Regulamentul Campaniei Promotionale Grant's

Perioada campaniei: 15.09. 2011 - 15.12. 2011


Organizatorul campaniei promotionale "Grant's True Tales", SC Alexandrion Grup Romania S.R.L. ("Organizatorul") o societate comerciala cu sediul in sat Pleasa, comuna Bucov, judetul Prahova, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1028/2000, Cod Unic de Inregistrare 13575086, reprezentata de administratorul SALAMEH NAWAF, a decis modificarea Regulamentului campaniei "Grant's True Tales" ("Regulamentul") autentificat sub nr.993/05.09.2011de BNP Scantei Laura Iuliana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, dupa cum urmeaza:


ART.1. Denumirea campaniei promotionale se modifica din "Grant's True Tales" in "Descopera Grant's. Spune-ti povestea!".


ART.2. ART 4. din Regulament "DREPTUL DE PARTICIPARE" va fi completat cu urmatorul paragraf:

"Pentru verificarea indeplinirii conditiilor de participare si pentru validarea castigului, participantii vor transmite prin fax la nr 021.405.11.99 sau prin e-mail la adresa grantswhisky@alexandrion.ro o copie a actului lor de identitate, in termen de maxim 72 de ore de la primirea mesajului de instiintare despre castig. In cazul in care participantul astfel anuntat nu se conformeaza obligatiei de a trimite copia actului sau de identitate, se va considera ca a renuntat la premiul castigat iar acesta va fi atribuit urmatorului participant in ordinea topului povestilor, pentru care va fi aplicata aceeasi procedura de validare."


ART.3. ART. 5. din Regulament "MECANICA SI MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE" se modifica si va avea urmatorul continut:

" Campania promotionala se va desfasura dupa cum urmeaza:

Consumatorii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 vor accesa pagina de facebook mai sus indicata si vor posta diverse povesti de viata. Consumatorii isi vor invita prietenii sa voteze povestile postate apasand butonul "voteaza" din aplicatia "Spune-ti povestea!"

Povestile pot fi postate atat in format text cat si in format foto sau video. Includerea in cadrul acestora, sau in comentariile postate, de referiri incorecte la produsele Organizatorului (de exemplu: incadrarea intr-o categorie de produse necorespunzatoare celei reale) atrage eliminarea postarii respective din Campanie sau de pe wall-ul paginii.

Fiecare participant are dreptul sa voteze un numar nelimitat de povesti, cate o singura data pe toata durata campaniei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs un participant in conditiile in care se constata ca acesta nu indeplineste conditiile de participare prevazute de prezentul regulament (cont valid, varsta etc) sau daca a sesizat o incercare de fraudarea a mecanismului campaniei (utilizarea de conturi false, utilizatori de tip "bot" care folosesc postarea automata etc.).

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina orice text sau poveste, indiferent de forma in care au fost postate in timpul campaniei, daca in cadrul acestora sunt folosite exprimari indecente, injurioase sau care aduc prejudicii marcii Organizatorului.

Participantii ale caror postari au fost eliminate din concurs, vor primi un mesaj prin care vor fi instiintati, in aceeasi zi, despre obiectul si motivul eliminarii

Dupa terminarea campaniei (15.12.2011 orele 24:00) accesul in vederea postarii va fi blocat si se va proceda la verificarea indeplinirii conditiilor de participare si validarea postarilor. In urma acestor verificari va fi intocmit topul povestilor postate in functie de numarul de voturi valabile primite.

Topul povestilor va fi postat pe pagina de facebook www.facebook.com/grantswhiskyromania in ordinea descrescatoare a numarului de voturi primite in data de 22.12.2011.

Primele 25 de povesti din topul mai sus mentionat vor fi recompensate cu un IPAD 2, 16Gb."


ART.4 ART 6. din Regulament "PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE" va fi completat cu urmatorul paragraf: "Premile vor fi livrate castigatorilor in termen de maxim 60 de zile de la data de 22.12.2011"


ART.5. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului raman neschimbate.


Prezentul act aditional constituie parte integranta a Regulamentului, pe care il modifica in mod corespunzator si va intra in vigoare in termen de 48 de ore de la data de 21.11.2011, data publicarii sale pe site-ul www.alexandrion.ro.