01 februarie 2012

Printeaza pagina

Regulamentul campaniei promotionale “29 de zile castigatoare”

 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

“29 de zile castigatoare”

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promotionale „29 de zile castigatoare” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este S.C. ALEXANDRION GRUP ROMANIA SRL, cu sediul social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1028/2000, CUI RO 13575086, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul”.

Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”). 

Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 01 februarie 2012 – 29 februarie 2012 (denumita „Perioada de Desfasurare”), prin intermediul S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul social in Bucuresti,  str. General Ernest Brosteanu Nr. 33, sector 1, telefon 021/528.88.00, fax +4031/1071 144, email: contact@syscomdigital.ro, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/9256/2009, C.U.I. RO25946293, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 12320, in calitate de reprezentant al Organizatorului, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.


SECTIUNEA 2. PRODUSELE PARTICIPANTE

2.1.    La Campanie vor participa toate produsele distribuite de Alexandrion Grup Romania, aflate la comercializare in reteaua de magazine partenere apartinand Metro Cash & Carry Romania S.R.L. (denumite in continuare „Magazinele Partenere Metro”).
2.2.    Produsele de mai sus sunt marci inregistrate apartinand ­­­­­­­­­­­­­­­­­S.C. Alexandrion Grup Romania S.R.L., numite in cele ce urmeaza “Produse Participante”, comercializate in mod individual.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in reteaua de magazine

Partenere Metro.

Campania se adresează clientilor METRO persoane juridice cu sediul in Romania si/sau persoane fizice autorizate si/sau intreprinderi individuale si/sau intreprinderi familiale reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie acele persoane juridice, respectiv acele intreprinderi individuale si intreprinderi familiale in care angajaţii Organizatorului sau ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale si membrii familiilor acestora (copii, parinţi, frati/surori, sot/sotie) detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. Persoanele aici enumerate nu sunt eligibile a participa la această Campanie nici în calitate de persoane fizice autorizate.

3.3. Prin inscrierea la Campanie se considera ca participantii au cunoscut si accepta integral, expres si neechivoc  prezentul Regulament oficial.

 

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Pentru a participa la aceasta Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze pe o factura, din reteaua de Magazine Partenere Metro in perioada de desfasurare a Campaniei, doar produse Participante in valoare de minim 300 lei + TVA si sa se inscrie in Campanie, prin trimiterea unui mesaj text de tip SMS la numarul de telefon/ SMS 1765, numar cu tarif normal in retelele Cosmote, Orange si Vodafone, care sa contina numarul facturii fiscale. Numarul  facturii fiscale este format dintr-un grup de 16 cifre. Exemplu: 1234567890123456.

Cu o factura fiscala un Participant se poate inscrie o singura data in Campanie.

Participantii desemnati castigatori au obligatia, sub sanctiunea anularii premiilor desemnate, de a pastra, in original, facturile cu care s-au inscris in Campanie  si care fac dovada achizitionarii de Produse Participante, astfel ca, in cazul contactarii de catre reprezentantii Organizatorului, participantii sa poata prezenta in original factura cu numarul cu care s-a efectuat inscrierea in Campanie.  In situatia in care un castigator nu prezinta factura in original, Oragnizatorul isi rezerva dreptul de a-i anula participarea in Campanie, premiul ramanand la dispozitia Organizatirului.

Facturile fiscale cu care se pot inscrie in Campanie participantii, trebuie sa fie emise in perioada de desfasurare a Campaniei si anterior efectuarii inscrierii in Campanie. Inscrierile in Campanie pentru care participantii prezinta facturi emise ulterior datei de inscriere, sunt invalidate si declarate nule. 

Inscrierea in Campanie se face prin trimiterea unui mesaj (SMS) la numarul de telefon/SMS 1765, numar cu tarif normal in retelele Cosmote, Orange, Vodafone.

Premiile vor fi acordate titularului legitimatiei Metro (persoana juridica) pe baza careia s-a facut achizitia.

In vederea obtinerii de informatii suplimentare referitoare la modalitatile de inscriere in Campanie, participantii pot solicita informatii prin apelarea numarului de Infoline 021/ 528.1765 (numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri in intervalul 09:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale).

Pentru ca un mesaj de participare (SMS) sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

sa contina numarul unei facturi emise in reteaua de magazine Metro pe care s-au achizitionat doar Produse Participante in Campanie, in valoare de minim 300 lei + TVA;

sa fie primit la numarul de SMS 1765, in perioada de desfasurare a Campaniei;

numarul de telefon de pe care este trimis un mesaj SMS sa poate fi identificat in retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange, Vodafone, sa fie un numar de telefon mobil valid, de 10 cifre, in format national.

Fiecare mesaj (SMS) este inregistrat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de SMS 1765, participantul va primi din partea Organizatorului un mesaj de raspuns.

In Campanie nu vor participa SMS-urile expediate la numarul de SMS 1765 care nu cuprind informatiile solicitate conform prevederilor de mai sus sau in care participantii furnizeaza mesaje incomplete/incorecte, precum si SMS-urile primite in afara perioadei Campaniei precizata in prezentul Regulament oficial.

Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

Pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de SMS 1765, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de SMS decat 1765;

Pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

Daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;

Daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit.

Pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;

Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost efectuate inscrierile in Campanie.

 

CLAUZE DIVERSE DE INSCRIERE

In cazul in care un participant acumuleaza 5 (cinci) inscrieri invalide/gresite consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi blocat. Deblocarea se va face prin efectuarea unei inscrieri corecte. Daca dupa acumularea a 5 inscrieri invalide/gresite urmate de deblocarea contului participantul acumuleaza din nou 5 inscrieri invalide/ gresite consecutive, accesul in Campanie al acestui participat va fi blocat definitiv fara posibilitatea de deblocare. La inscrierea consecutiva a 5 participari gresite de 2 ori pe durata Campaniei, participantul va primi un mesaj de instiintare in legatura cu eliminarea sa din Campanie dupa care nu i se va mai raspunde, indiferent de continutul si/sau numarul de mesaje pe care le trimite la numarul de telefon/SMS 1765.

O persoana se poate inscrie in Campanie de mai multe ori, in limita a 6 inscrieri pe zi calendaristica, de fiecare data cu un numar unic de pe o factura fiscala.

Orice incercare de fraudare in Campanie se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie.

Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia (tariful standard stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul).

In cazul in care, pe parcursul prezentei Campanii, un participant formuleaza o reclamatie, in orice modalitate, impotriva invalidarii unei inscrieri, indiferent de motivele pe baza carora a avut loc aceasta invalidare (ca de exemplu numarul de pe factura fiscala a mai fost inscris in Campanie anterior, numarul de pe  factura fiscala este gresit, incomplet sau incorect sau nu face parte din numerele de pe facturile fiscale emise de reteaua de Magazine Participante Metro, etc.) atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a acestei reclamatii:

Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte, in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii facturii pe care este inscriptionat numarul inscris in Campanie. Participantul poate face dovada prin:  trimiterea unei fotocopii lizibile a facturii fiscale  prin e-mail sau fax la datele de contact comunicate de catre Organizator. Dupa caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea la sediul acestuia sau al Agentiei sau trimiterea prin orice modalitate a facturii fiscale pe care este tiparit numarul unic care este in disputa.

In cazul in care cu numarul de pe factura fiscala expusa in cadrul reclamatiei a mai fost efectuata o inscriere anteriora in Campanie de catre un alt participant, Organizatorul il va contacta si pe participantul care a efectuat inscrierea cea dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea, in vederea stabilirii motivelor care au dus la aceasta situatie. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, Organizatorul va solicita participantului care a efectuat cel dintai inscrierea sa prezinte, in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii  facturii fiscale ce are inscris numarul cu care a efectuat inscrierea, conform aceleiasi proceduri ca la Art. 4.14.1.. In cazul in care vreunul dintre participantii mentionati mai sus nu respecta termenele mentionate mai sus sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezilor cerute, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierea in cauza si de a o elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu inscrie in aceasta baza de date respectivul participant, urmand a fi validata numai inscrierea celui care indeplineste conditiile prezentate in prezentul Regulament oficial.

In cazul in care participantul probeaza imposibilitatea obiectiva de a prezenta dovezile in termenul mentionat in prezentul Regulament oficial, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 24 ore, participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta de a fi invalida inscrierea in cauza si de a fi eliminat din baza de date a Campaniei sau de a nu mai fi inscris in aceasta baza de date respectivul participant, urmand a fi validata numai inscrierea celui care indeplineste conditiile prezentate in prezentul Regulament oficial;

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE

In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda doua tipuri de premii, respectiv premii garantate si premii zilnice;

Premii garantate - 4 premii, fiecare premiu constand intr-un autoturism Opel Combo New, avand urmatoarele caracteristici:

Caroserie:                   Van

Echipare:                    L1H1

Motor:                        1.3 motorina

Cilindree:                    1264 cmc

Putere:                        90 CP

Cutie de viteze:          manuala, 5 trepte

Norma de poluare:      Euro 5

Dotari:

•          ABS

•          Airbag sofer

•          Geamuri fata actionate electric

•          Servodirectie

•          Pachet confort: Inchidere centralizata cu telecomanda, scaun pasager reglabil pe 4 directii, scaune sofer reglabil pe inaltime cu cotiera si suport lombar, protectie podea compartiment marfa, capace la roti

•          Aer conditionat manual 

•          Radio CD Mp3

•          Comenzi sistem audio pe volan 

•          Culoare nemetalizata: alb polar

avand valoare unitara de 80.404,64 lei cu TVA inclus (echivalentul a  18.499,56 Euro cu TVA inclus calculat la cursul BNR de 1 euro = 4,3463 lei din data de 23 ianuarie 2012)

 Premii zilnice - 29 premii, fiecare premiu constand intr-un LCD Samsung PS-43d450, avand valoare unitara  de 1690 lei cu TVA inclus.

Valoarea totala estimata a premiilor prezentei Campanii este de 370.628,56 lei.

Procedurile de acordare si validare a premiilor sunt prezentate la Sectiunea 6 si Sectiunea 7 din prezentul Regulament oficial.

Avand in vedere modalitatea de atribuire a premiilor garantate ale prezentei Campanii, descrisa la Art. 6.1. in cadrul prezentului Regulament oficial, in situatia in care vor exista mai mult de patru (4) castigatori de premii garantate, Organizatorul va suplimenta valoarea totala estimata a premiilor cu contravaloarea numarului de premii garantate care trebuie sa fie atribuite aditional conform schemei de atribuire descrisa la art.6.1 din prezentul Regulament oficial.

In cazul refuzului vreunei persoane juridice desemnate castigatoare de a beneficia de premiu (de exemplu respectiva persoana juridica refuza premiul, in mod expres si neechivoc, sau manifesta o atitudine similara), sau in cazul imposibilitatii validarii conform clauzelor prezentului Regulament oficial, premiul astfel refuzat va ramane la dispozitia Organizatorului.

Premiile neacordate in prezenta Campanie din motive independente de vointa Organizatorului raman la dispozitia Organizatorului.

 

SECTIUNEA 6. MODALITATILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR

 

PREMII GARANTATE

In cadrul prezentei Campanii devine in mod automat potential castigator al unui premiu garantat, persoana juridica care a efectuat inscrieri in Campanie conform Regulamentului oficial, in perioada de desfasurare a Campaniei, in valoare cumulata de 430.000 lei + TVA.

Premiile garantate se atribuie in termen de maxim 60 zile lucratoare de la incheierea Campaniei.

 

PREMII ZILNICE

Pentru fiecare zi a Campaniei se va atribui 1 premiu zilnic. Inscrierea castigatoare va fi desemnata printr-un mecanism informatic automat, prin extragere aleatorie.

Extragerile se vor efectua la inchiderea fiecarei zile calendaristice a Campaniei. La o extragere pentru premiile zilnice vor participa toate inscrierile valide, corect inscrise in Campanie, in ziua calendaristica pentru care care se efectueaza extragerea. 

In cadrul fiecarei extrageri electronice aleatoare se va desemna cate o inscriere castigatoare si 5 inscrieri de rezerva.

SECTIUNEA 7. REVENDICAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

PREMII GARANTATE

7.1. La finalul Campaniei, in termen de maxim 7 zile lucratoare, se vor desemna castigatorii premiilor garantate. Un participant (persoana juridica) va fi desemnat automat potential castigator al unui premiu garantat daca, dupa incheierea Campaniei, suma tuturor valorilor facturilor inscrise in Campanie, respectand clauzele prezentului Regulament oficial, este egala sau mai mare cu 430.000 RON+TVA. 

7.2. Ulterior determinarii potentialilor castigatori ai unui premiu garantat, catre numarul de telefon al fiecarui participant desemnat potential castigator, se va trimite un mesaj SMS de anuntare a potentialului castigator. Participantii care sunt anuntati ca au fost desemnati potentiali castigatori ai unui premiu vor fi indrumati catre infoline-ul Campaniei 021/528.1765  (numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale) in vederea inceperii procedurilor de validare a premiului si punere in posesie a premiului castigat.

7.3. Fiecare potential castigator (persoana juridica) are obligatia de a contacta Organizatorul in vederea revendicarii premiului prin intermediul infoline-ului, in termen de 48 de ore de la momentul primirii SMS-ului de anuntare a potentialului castig. sau in prima zi de functionare a liniei telefonice (de la ora 09.00 la ora 19.00) ce urmeaza termenului de 48 de ore, in caz contrar va fi invalidat.

7.4. Potentialului castigator (persoana juridica) i se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru inregistrarea,  prelucrarea datelor ce au fost comunicate in vederea participarii la Campanie si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.

7.5. In cazul in care un potential castigator (persoana juridica) nu doreste ca datele comunicate prin mesajul telefonic sa fie preluate si prelucrate in scopul activitatilor de marketing dar reprezentantul sau autorizat, persoana fizica, este de acord ca datele sale personale sa fie colectate si prelucrate in vederea derularii prezentei Campanii promotionale, acesta trebuie sa isi exprime acordul si dezacordul in mod expres pentru fiecare situatie. Validarea castigurilor obtinute in cadrul Campaniei nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor persoanei juridice pe care o reprezinta in activitati ulterioare de marketing direct. In aceasta situatie se va proceda la validarea premiului dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament oficial, iar datele vor fi utilizate exclusiv pentru derularea prezentei Campanii promotionale

7.6. Ulterior revendicarii telefonice, potentialul castigator (persoana juridica)  va avea un termen de maxim 48 ore pentru a transmite prin fax sau scanat pe email urmatoarele documente: un document oficial emis de persoana juridica (cu semnatura administratotului sau directorului general si stampila), prin care se deleaga o persoana care sa reprezinta interesele persoanei juridicein vederea indeplinirii procedurilor de pre-validare si validare a premiului castigat, o copie a legitimatiei/legitimatiilor Metro utilizata/utilizate la achizitionarea Produselor Participante inscrise in Campanie, o copie a Certificatului Unic de Inregistrare al persoanei juridice, precum si dovada detinerii facturii/facturilor originale aferente inscrieriilor in Campanie, pe baza carora a fost desemnat castigator.

Pentru validarea fizica, potentialii castigatori vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului. Acesta din urma va stabili impreuna cu potentialul castigator o data si o locatie de intalnire. Fiecare potential castigator va arata reprezentantului Organizatorului, in original, factura fiscala/ facturile fiscale care au fost inscrise anterior in Campanie si pe baza carora a fost desemnat castigator, impreuna cu restul documentelor ce a u fost transmise anterior pe fax sau email.

In cazul in care potentialul castigator indeplineste procedurile descrise la Art. 7.6. si 7.7. din prezentul Regulament oficial, se va proceda la validarea finala a castigatorului si punerea in posesie a premiului. Netransmiterea in termenul acordat a cel putin uneia dintre cele patru cerinte specificate la Art. 7.6. duce automat la invalidarea castigatorului.

Imposibilitatea potentialului castigator (persoana juridica) de a face dovada detinerii facturii pentru fiecare din inscrierile efectuate in cadrul Campanie, constatarea unor neconcordante sau nerespecatrea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament oficial conduc la invalidarea castigului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

Castigatorii vor fi pusi in posesia premiilor, in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data incheierii Campaniei. Castigatorii  vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului. Acesta din urma va stabili impreuna cu castigatorul o data si o locatie de intalnire pentru punerea in posesie efectiva a premiului.

Validarea conditiilor de atribuire a premiilor se va consemna printr-un proces-verbal de validare. In procesul-verbal ce va fi semnat de fiecare castigator se va mentiona si acordul/ dezacordul expres al castigatorului pentru inregistrarea,  prelucrarea datelor sale personale ce au fost comunicate si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.

 

PREMII ZILNICE

Pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei, la fiecare extragere pentru premiile zilnice, se va extrage cate un castigator si 5 rezerve.

Ulterior extragerii catre numarul de telefon al participantului, desemnat potential

castigator se va trimite un mesaj SMS de anuntare a potentialului castig. Participantii care sunt anuntati ca au fost desemnati potentiali castigatori ai unui premiu vor fi indrumati catre infoline-ul Campaniei 021/528.1765  (numar cu tarif normal disponibil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale) in vederea inceperii procedurilor de validare a premiului si punere in posesie a premiului castigat.

Fiecare potential castigator (persoana juridica) are obligatia de a contacta Organizatorul in vederea revendicarii premiului prin intermediul infoline-ului, in termen de 48 de ore de la momentul primirii SMS-ului de anuntare a potentialului castig. sau in prima zi de functionare a liniei telefonice (de la ora 09.00 la ora 19.00) ce urmeaza termenului de 48 de ore, in caz contrar va fi invalidat.

Potentialului castigator (persoana juridica) i se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru inregistrarea,  prelucrarea datelor ce au fost comunicate in vederea participarii la Campanie si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.

In cazul in care un potential castigator (persoana juridica) nu doreste ca datele comunicate prin mesajul telefonic sa fie preluate si prelucrate in scopul activitatilor de marketing dar este de acord ca datele  personale ale reprezentantului sau autorizat persoana fizica sa fie colectate si prelucrate in vederea derularii prezentei Campanii promotionale, acesta trebuie sa isi exprime acordul si dezacordul in mod expres pentru fiecare situatie. Validarea castigurilor obtinute in cadrul Campaniei nu implica obtinerea acordului castigatorului pentru utilizarea datelor persoanei juridice pe care o reprezinta in activitati ulterioare de marketing direct. In aceasta situatie se va proceda la validarea premiului dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament oficial, iar datele vor fi utilizate exclusiv pentru derularea prezentei Campanii promotionale.

Ulterior revendicarii telefonice, potentialul castigator (persoana juridica)  va avea un termen de maxim 48 ore pentru a transmite, prin fax sau scanat pe email, urmatoarele documente: un document oficial emis de persoana juridica (cu semnatura administratotului sau directorului general si stampila), prin care se deleaga o persoana care sa reprezinta interesele respectivei persoane juridice, in vederea indeplinirii procedurilor de pre-validare si validarea a premiului castigat, o copie a legitimatiei Metro utilizata la achizitionarea Produselor Participante inscrise in Campanie, o copie a Certificatului Unic de Inregistrare al persoanei juridice, precum si dovada detinerii facturii originale aferente inscrierii in Campanie, pe baza careia a fost desemnat castigator.

In cazul in care potentialul castigator indeplineste procedurile descrise la Art. 7.17. din prezentul Regulament oficial, se va proceda la validarea finala a castigatorului. Netransmiterea in termenul acordat a cel putin uneia dintre cele patru cerinte specificate la Art. 7.17. duce automat la invalidarea castigatorului.

Imposibilitatea potentialului castigator de a face dovada detinerii facturii pentru fiecare din inscrierile efectuate in cadrul Campanie, constatarea unor neconcordante sau nerespecatrea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament oficial conduce la invalidarea castigului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, urmand ca reprezentantii Organizatorului sa procedeze in vederea validarii la contactarea persoanelor ale caror participari inscrise in Campanie au fost extrase cu caracter de rezerva, in ordinea in care acestea au fost extrase, validarea acestora urmand a avea loc dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament oficial.

In cazul in care niciunul din cei ce au fost extrasi cu titlu de rezerva pentru castigarea unui premiu nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament oficial in vederea validarii castigului, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.

Premiile zilnice vor fi puse in posesia castigatorilor in cel mai scurt timp posibil in limita a maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii finale. Castigatorii  vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului. Acesta din urma va stabili impreuna cu castigatorul o data si o locatie de intalnire pentru punerea in posesie efectiva a premiului.

Validarea conditiilor de atribuire a premiilor se vor consemna printr-un proces-verbal de validare. In procesul-verbal ce va fi semnat de fiecare castigator se va mentiona si acordul/ dezacordul expres al castigatorului pentru inregistrarea,  prelucrarea datelor sale personale ce au fost comunicate si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.

 

Clauze diverse de validare si acordare a premiilor

Reprezentantii persoanelor juridice care sunt desemnati pentru a comunica cu Oragnizatorul in vederea validarii si intrarii in posesie a premiului/premiilor vor  trebuie sa prezinte in mod obligatoriu un document emis de catre persoana juridica, stampilat si semnat de catre administratorul legal sau de catre directorul general, in care sa se specifice aceasta calitate a imputernicitului. Imputernicitul persoana fizica, va fi identificat prin act de identitate, documentul emis de catre societate precizand in clar numele si prenumele persoanei, datele de identificare ale actrului de identitate si CNP.

Castigatorul (persoana juridica) unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea si/ sau partial, unei alte persoane inainte de a intra in posesia acestuia.

In cadrul prezentei Campanii nu se ofera contravaloarea in bani a premiilor.

Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale „29 de zile castigatoare”  vor fi predate castigatorilor doar pe teritoriul Romaniei.

O persoana juridica, identificata cu aceleasi date de identificare in CUI,  poate castiga un numar nelimitat de premii garantate din cele puse la dispozitie in cadrul prezentei Campanii.

O persoana juridica, identificata cu aceleasi date de identificare in CUI,  poate castiga doar un singur premiu zilnic din cele puse la dispozitie in cadrul prezentei Campanii.

Numele castigatorilor premiilor Campaniei si premiile acordate vor fi publicate pe site-ul www.alexandrion.ro, dupa validarea finala a acestora.

 

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea facturilor, de instrainarea lor si/sau de prezentarea facturilor necorespunzatoare si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de facturi care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament oficial.

Organizatorul,  Agentiile actionand in numele acestuia, reteaua de Magazine Participante Metro sau afiliatii Organizatorului nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori, pentru deteriorarea cu rea credinta a facturilor sau pentru sustragerea acestora.

 

SECTIUNEA 9. DATE PERSONALE

Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

dreptul la informare (art.12), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;

dreptul de acces la date (art.13), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

dreptul de interventie asupra datelor (art.14),  potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate, daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

dreptul de opozitie (art. 15), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;

 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17), potrivit careia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine:

retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte

reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute de lege

dreptul de a se adresa justitiei (art.18), potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa S.C. Alexandrion Grup Romania S.R.L., cu sediul social comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. In cazul castigatorilor premiilor din cadrul Campaniei acestia trebuie sa puna la dispozitie datele de inregistrare ale persoanei juridice (CUI, Numarul de inregistrare la Registrul Comertului, etc). Numele persoanelor juridice desemnate castigatoare si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lor si orasul de resedinta. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime - acordul, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia. Organizatorul se obliga ca orice dezvaluire de date personale (prin TV, radio, presa, internet sau alte materiale) catre public sa se limiteze numai la Castigatorii premiilor Campaniei si va include numai numele, prenumele, localiatea de domiciliu, fotocopia si vocea acestora continute in inregistrari fotografice, video, audio sau de alta natura, realizate in scopuri publicitare in legatura cu Campania.

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament oficial.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 din Noul Cod Civil. In cazul in care Organizatorul  invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la punerii in posesie a premiului toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit prin apel la Infoline 021/528.1765 (numar cu tarif normal) si pe site-ul www.alexandrion.ro sau in urma adresarii unei solicitari scrise la adresa: S.C. Alexandrion Grup Romania  S.R.L., cu sediul social social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova.

Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 4 exemplare originale si a fost autentificat astazi, 30.01.2012.