06 aprilie 2012

Printeaza pagina

Regulamentul campaniei promotionale "Promotia de miniaturi de Paste"

 
SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI
                Organizatorul campaniei promotionale „Promotia de miniaturi de Paste” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este S.C. ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L., cu sediul social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1028/2000, CUI RO 13575086, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul”.
Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).  Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 06 aprilie 2012 – 14 aprilie 2012 (denumita „Perioada de Desfasurare”).

SECTIUNEA 2. PRODUSELE PARTICIPANTE
La Campanie vor participa urmatoarele produsele distribuite de Alexandrion Grup Romania: Alexandrion 5* 0.5L, Sticla Alexandrion 5* 0.7L, Sticla Alexandrion 5* 1L, Sticla Alexandrion 7* 0.7L, Sticla de Cava D’oro 0.5L, Sticla de Cava D’oro 0.7L,Sticla de Vodka Alexander 0.5L, Sticla de Vodka Alexander 1L, Sticla de Kreskova 0.5L, Sticla de Kreskova 0.7L, Sticla de Kreskova 1L, aflate la comercializare prin intermediul distribuitorilor Alexandrion Grup Romania (denumiti in continuare „Distribuitori”).
               Produsele de mai sus sunt marci inregistrate apartinand ­­­­­­­­­­­­­­­­­S.C. Alexandrion Grup Romania S.R.L., numite in cele ce urmeaza “Produse Participante”, comercializate in mod individual.
 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE SI CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA
Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei prin intermediul distribuitorilor de Produse participante ai Alexandrion Grup Romania.
Campania se adreseaza persoanelor care achizitioneaza Produse participante in Perioada de desfasurare a Campaniei prin intermediul distribuitorilor Alexandrion Grup Romania.
Pentru a participa la aceasta Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze Produse participante la Campanie prin intermediul distribuitorilor Alexandrion Grup Romania.
Prin participarea la Campanie se considera ca participantii au cunoscut si accepta integral, expres si neechivoc  prezentul Regulament oficial.
 
SECTIUNEA 5. PREMIILE
                In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda premii constand in produse apartinand S.C. ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L. .
Valoarea totala a premiilor prezentei Campanii este de 100.000 Euro + TVA.
Procedurile de acordare a premiilor sunt prezentate la Sectiunea 6 din prezentul Regulament oficial.
Premiile neacordate in prezenta Campanie din motive independente de vointa Organizatorului raman la dispozitia Organizatorului.
In cadrul prezentei Campanii nu se ofera contravaloarea in bani a premiilor.
In cadrul prezentei Campanii se acorda premii in limita stocului disponibil.
 
 
SECTIUNEA 6. MODALITATILE DE ATRIBUIRE SI ACORDARE A PREMIILOR
In cadrul prezentei Campanii la achizitionarea unui produs participant la Campanie prin intermediul distribuitorilor Alexandrion Grup Romania cumparatorul primeste automat un premiu din partea distribuitorului dupa cum urmeaza:
 • La achizitionarea unui produs constand intr-o sticla Alexandrion 5* 0.5L – se acorda premiu o sticla de Alexandrion 7* la 0.05L. Sticla reprezentand premiul va fi plasata pe ambalajul produsului achizitionat.
 • La achizitionarea unui produs constand intr-o sticla Alexandrion 5* 0.7L se acorda premiu doua sticle Alexandrion 7* la 0.05L;
 • La achizitionarea unui produs constand intr-o sticla Alexandrion 5* 1L – se acorda premiu doua sticle de Alexandrion 7* la 0.05L;
 • La achizitionarea unui produs constand intr-o sticla Alexandrion 7* 0.7L – se acorda premiu doua sticle de Brancoveanu XO la 0.05L;
 • La achizitionarea unui produs constand intr-o sticla de Cava D’oro 0.5L – se acorda premiu o sticla de Alexandrion 5* la 0.05L;
 • La achizitionarea unui produs constand intr-o sticla de Cava D’oro 0.7L – se acorda premiu o sticla de Alexandrion 5* la 0.05L;
 • La achizitionarea unui produs constand intr-o sticla de Vodka Alexander 0.5L – se acorda premiu o sticla de Alexandrion 5* la 0.05L;
 • La achizitionarea unui produs constand intr-o sticla de Vodka Alexander 1L – se acorda premiu o sticla de Alexandrion 5* la 0.05L;
 • La achizitionarea unui produs constand intr-o sticla a de Kreskova 0.5L – se acorda premiu o sticla de Vodka Alexander la 0.05L;
 • La achizitionarea unui produs constand intr-o sticla de Kreskova 0.7L – se acorda premiu o sticla de Vodka Alexander la 0.05L;
 • La achizitionarea unui produs constand intr-o sticla de Kreskova    1L – se acorda premiu o sticla de Vodka Alexander la 0.05L;
Distribuitorii Alexandrion Grup Romania vor actiona ca reprezentanti ai Organizatorul Campaniei si vor detine asupra lor premiile Campaniei, in functie de stocul de Produse participante pe care le comercializeaza, in vederea atribuirii premiilor conform prezentului Regulament Oficial al Campaniei.
 

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE

Organizatorul, distribuitorii sau afiliatii Organizatorului nu vor fi raspunzatori pentru deteriorarea cu rea credinta a premiilor sau pentru sustragerea acestora.

 

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA
Pentru scopul acestui Regulament oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament oficial.
Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 din Noul Cod Civil. In cazul in care Organizatorul  invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
 
SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL
Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe site-ul www.alexandrion.ro sau in urma adresarii unei solicitari scrise la adresa: S.C. Alexandrion Grup Romania  S.R.L., cu sediul social social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova.
Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 4 exemplare originale si a fost autentificat astazi, 06.04.2012.