24 septembrie 2012

Printeaza pagina

Act aditional nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale “Dam noi una mica !”

Act adițional nr. 1
La Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale
“Dăm noi una mică !”
Perioada campaniei:  19 Septembrie - 16 Octombrie 2012

 
 
S.C. ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L., cu sediul social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1028/2000, CUI RO 13575086, în temeiul Secțiunii 1 al Regulamentului Oficial autentificat sub numărul 5148/18.09.2012 la sediul Biroului Notarilor Publici Asociati Danacica Mihaela Daniela si Marinca Alexandra Magdalena, din Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr.227, Sector.1, modifică Regulamentul Oficial, după cum urmează:

 

In cadrul Sectiunii 3 se modifică paragraful 3.1 astfel:
 

3.1     Campania se desfasoară in perioada 24 Septembrie–31 Octombrie 2012, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial

 
In cadrul Sectiunii 6 se modifică următoarele:
 
Paragraful 6.1 astfel:
Participanţii la prezenta Campanie trebuie să:

  1. Achiziţioneze, în perioada Campaniei  24 Septembrie–31 Octombrie 2012,  minim 1 (unul) produs participant la promotie conform art 5.1, din magazinele participante;

 
Paragraful 6.3 astfel:

  1. Promoterii vor fi prezenti la rafturile unde se afla produsele  Alexandrion Grup, mentionate la sectiunea 5.1 din prezentul regulament si vor promova produsele Alexandrion Grup catre consumatori, zilnic, in perioada 24 Septembrie-31 Octombrie 2012 in fiecare din magazinele participante si dupa programul mentionat la sectiunea 3.1

 
Paragraful 6.7 astfel:

  1. In cazul in care stocul de premii se epuizeaza inainte de terminarea campaniei promotionale, Organizatorul isi rezerva dreptul de a incheia campania promotionala fara nicio notificare prealabila sau a suplimenta numarul de premii dupa caz.

 

In cadrul Sectiunii 8 se modifică paragraful 8.1.A astfel:
 
8.1.A. Să achiziţioneze, în perioada Campaniei  24 Septembrie–31 Octombrie 2012,  minim 1 (unul) produs participant la promotie conform art 5.1, din magazinele participante;
 
Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial rămân neschimbate.
 
Redactat si editat astăzi, data autentificării, la sediul Biroului Notarului Public Dănăcică Mihaela Daniela, din Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr.227, sector 1, în 4 (patru) exemplare,  din care 3 (trei) exemplare a fost eliberate părţilor și 1(un) exemplar pentru arhiva biroului notarial