04 decembrie 2012

Printeaza pagina

Regulamenul oficial al campaniei "Grant's Family Reserve"

Perioada campaniei:  05 decembrie-23 decembrie 2012
 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 

 1. Campania promoţională este organizată de S.C. ALEXANDRION GRUP ROMANIA S.R.L., cu sediul social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1028/2000, CUI RO 13575086, (denumită în continuare “Organizator” sau “Alexandrion Group”).

 2. Campania se derulează prin intermediul agenţiei S.C. Grup Şapte S.R.L., societate comercială cu sediul în România, Strada Ceahlău, nr. 11, Cluj Napoca înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J12/1508/1999, C.U.I. R11389389 (denumită în continuare „Agenţia”).

 3. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finală şi obligatorie pentru Organizator.

 4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare imediat dupa publicarea actului aditional.

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 
2.1    Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. OG.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
 
3.1    Campania se desfasoara in perioada 05 decembrie-23 decembrie 2012, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial in urmatoarele magazine din cadrul retelelor:Carrefour, Real, Cora, Auchan

 

AUCHAN
MILITARI BUCURESTI

 

CARREFOUR
FELICIA IASI

 

REAL 1
PAN VITAN BUCURESTI

AUCHAN
TITAN BUCURESTI

 

CARREFOUR
SUCEAVA

 

REAL 2
BERCENI BUCURESTI

CARREFOUR
BANEASA BUCURESTI

 

CARREFOUR
PLOIESTI

 

REAL 3
COTROCENI BUCURESTI

CARREFOUR CONSTANTA

 

CARREFOUR
UNIRII BUCURESTI

 

REAL 1
ORADEA

CARREFOUR
BRASOV

 

CARREFOUR
VITAN BUCURESTI

 

REAL
BRASOV

CARREFOUR
CLUJ-NAPOCA

 

CORA
LUJERULUI BUCURESTI

 

REAL
CONSTANTA

CARREFOUR
COLENTINA BUCURESTI

 

CORA PANTELIMON BUCURESTI

 

REAL
CRAIOVA

CARREFOUR
MILITARI BUCURESTI

 

CORA
SEBASTIAN BUCURESTI

 

REAL
PLOIESTI

CARREFOUR
ORHIDEEA BUCURESTI

 

CORA
SUN PLAZA BUCURESTI

 

REAL 4
TH.PALLADY BUCURESTI

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
 

 1. La prezenta campanie pot  participa persoane fizice, cetateni cu domiciliul stabil sau rezidenti in Romania cu varsta mai mare de 18 ani, care achiziţionează produsele participante la Campanie in perioada desfasurarii acesteia si care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţi”).

 2. Participarea la această Campanie impune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

 3. Nu pot participa la aceasta campanie, angajati ai organizatorului, partenerii acestora implicati in organizarea campaniei, precum  si rudele de gradul intai ai acestora.

 

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

5.1 Produsele participante la prezenta Campanie sunt produsele Alexandrion Group Romania din următoarea listă:

 

Grant's 0.7 Litri

Grant's 1.0 Litru

5.2 Produsele de mai sus sunt marci inregistrate apartinand ­­­­­­­­­­­­­­­­­S.C. Alexandrion Grup Romania S.R.L., numite in cele ce urmeaza “Produse Participante”, comercializate in mod individual

5.3 La Campanie participă doar produsele Alexandrion Group menţionate mai sus, care sunt comercializate in locatiile mentionate la art. 3.1.

 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 
Participanţii la prezenta Campanie trebuie să:

 1. Achiziţioneze, în perioada Campaniei  05 decembrie-23 decembrie 2012,  minim 1 (unul) produs participant la promotie conform art 5.1, din magazinele participante;

 2. In cadrul fiecarui magazin participant  conform sectiunii 3.1 din prezentul regulament organizatorul va fi reprezentat de promoteri care vor purta echipament specific.

 3. Promoterii vor fi prezenti atat la rafturile unde se afla produsele  Alexandrion Grup cat si dupa casele de marcat la standul promotional Grant's, produse mentionate la sectiunea 5.1 din prezentul regulament si vor promova produsele Alexandrion Grup catre consumatori dupa urmatorul program:

 

Ziua

Program

 

Ziua

Program

 

Ziua

Program

05-Dec

15:00-21:00

 

09-Dec

10:00-16:00

 

21-Dec

15:00-21:00

06-Dec

15:00-21:00

 

14-Dec

15:00-21:00

 

22-Dec

10:00-16:00

07-Dec

15:00-21:00

 

15-Dec

10:00-16:00

 

23-Dec

10:00-16:00

08-Dec

10:00-16:00

 

16-Dec

10:00-16:00

 

 

 

 

 1. In cadrul prezentei Campanii la achizitionarea unui produs participant la Campanie cumparatorul primeste automat un premiu garantat, premiu ce va fi oferit pe baza participarii la un joc prezentat pe o tableta Samsung Galaxy SII; Astfel, participantul este invitat sa interactioneze cu Povestea Familiei Grant, intr-o aplicatie, pe un device electronic (Tableta), aplicatie ce va adresa consumatorului intrebarea “Tu ce lasi mostenire generatiei urmatoare?”. Aplicatia ii va prezenta participantului sub forma a 5 povesti scurte ce anume a lasat mostenire fiecare reprezentant al celor 5 generatii Grant’s. Participantul va alege una din cele 5 optiuni / povesti printr-un click. Prin selectia respectiva participantul va castiga garantat unul din premiile mentionate la sectiunea 7 din prezentul regulament.

 2. La achizitionarea unui numar multiplu de sticle din variantele prezentate la articolul 5.1, cumparatorii vor putea participa tot de atatea ori si implicit vor castiga garantat un numar egal de premii, premii ce se vor oferi in limita stocului disponibil.

 3. In cazul in care stocul de premii se epuizeaza, organizatorul isi rezerva dreptul de a incheia campania promotionala sau a suplimenta numarul de premii dupa caz.

 

SECŢIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 
Premiile oferite în cadrul acestei Campanii sunt prezentate în tabelul de mai jos, acestea reprezentand produse apartinand S.C. Alexandrion Group Romania S.R.L.
 

Tip Premiu

Nr premii

Pret unitar

Total Pret

(TVA inclus)

(TVA inclus)

Grant's 0.05L

5,500

4.0 lei

22000.00 lei

Grant's Pahare

900

9.0 lei

8100.00 lei

Grant's Butoni

300

30.2 lei

9060.00 lei

Grant's Rame Foto

300

68.3 lei

20492.64 lei

Total

59652.64 lei

 
Valoarea totala a premiilor prezentei Campanii este de 59652.64 lei (TVA inclus).
Procedura de acordare a premiilor este prezentata la Sectiunea 6 din prezentul Regulament oficial.
Premiile neacordate in prezenta Campanie din motive independente de vointa Organizatorului raman la dispozitia Organizatorului.
In cadrul prezentei Campanii se acorda premii in limita stocului disponibil.
 
Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a produselor Alexandrion Group participante la Campanie).
 
Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii.

 

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDITATE

 

 1. Pentru a putea primi premiile, Participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. Sa achiziţioneze, în perioada Campaniei  05 decembrie-23 decembrie 2012,  minim 1 (unul) produs participant la promotie conform art 5.1, din magazinele participante;

 2. In cadrul prezentei Campanii la achizitionarea unui produs participant la Campanie, cumparatorul va primi automat un premiu dupa cum este stipulat in cadrul articolului 6 din prezentul regulament

 

SECŢIUNEA 9. RESPONSABILITATE

 

 1. Organizatorul acestei Campanii nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea cu rea credinta a premiilor sau pentru sustragerea acestora

 2. Organizatorul Campaniei va acorda premiul / premiile doar acelui câştigător care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidelă a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

 3. Organizatorul şi celelalte entităţi implicate in Campanie nu îşi asumă raspunderea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

 4. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Organizatorul va raspunde fata de castigatori pentru calitatea premiilor in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare. Din momentul primirii premiilor de catre castigatori, Organizatorul nu mai raspunde pentru integritatea acestora.

 5. În cazul în care Organizatorul constată, ulterior înmânării premiului / premiilor, că un Participant câştigător nu a îndeplinit toate condiţiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, acesta îşi rezervă dreptul de a nu înmâna premiul / premiiile, respectiv de a cere repunerea în situaţia anterioara, prin reintrarea în posesia premiului / premiilor deja înmanate sau a contravalorii acestora, precum şi a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legătură cu înmânarea premiului / premiilor, dacă este cazul. În aceste circumstanţe, Organizatorului nu-i va putea fi reţinută răspunderea şi nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.

 6. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, vor fi anunţate public de Organizator, prin afişarea actului adiţional la regulament la Birourile de Relaţii cu Clienţii ale magazinelor participante si pe site-ul www.alexandrion.ro.

 7. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

 8. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 9. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.

 

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

 

 1. Pentru scopul acestui Regulament oficial, forta majora inseamna orice eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească, total sau partial obligaţiile, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră, daca acesta este confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

 2. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau intârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 respectiv 1351 din Noul Cod Civil.

 3. Organizatorul, dacă invocă forţă majoră, este obligat să comunice participanţilor la Campanie, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 4. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu îşi asumă răspunderea pentru nicio cauză liberă de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la această Campanie.

 

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
 
11.1  In cadrul acestei Campanii nu vor fi colectate date cu caracter personal ale Participantilor.

 

SECŢIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE

 

 1. Organizatorul campaniei are obligația de a reține impozit pe premiile acordate, conform pre-vederilor cuprinse in Titlul III - Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile în bani și/sau în natura obținute din campanie de catre câștigătorii persoane fizice, impozit pe care organizatorul campaniei promoționale îl va vira către autoritățile fiscale, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor

 2. In privinţa premiilor acestei Campanii, Participanţilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor reprezentând contravaloarea produselor achiziţionate si participante la Campanie

 

SECŢIUNEA 13. LITIGII

 

 1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

 2. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: S.C. Alexandrion Grup Romania  S.R.L., cu sediul social social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, Romania, în atenţia Serviciul Consumatorului, în termen de maxim 2 (două) săptămâni de la data incetarii campaniei promotionale. După această dată Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

 

SECŢIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

 

 1. Prin participarea la această Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

 2. Regulamentul de participare/desfăşurare al Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la Biroul de Relatii cu Clientii din magazinele partcipante sau printr-o cerere scrisă la S.C. Alexandrion Grup Romania  S.R.L., cu sediul social social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, Romania si pe site-ul www.alexandrion.ro

 3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea prealabilă a acestor modificări pe baza unui act aditional la prezentul regulament.

 4. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 şi a fost întocmit şi semnat în 4 exemplare originale, astăzi, data autentificării de către Notarul Public.