02 iunie 2014

Printeaza pagina

Sarbatoreste cu Alexandrion! Castiga premii la 20 de ani !

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Sarbatoreste cu Alexandrion! Castiga premii la 20 de ani !”
desfasurate in perioada 05 iunie – 02 august 2014
                                                                                                         
CAPITOLUL I – Organizatorul promotiei:
1.1.     Campania promoţională este organizată de Societatea Alexandrion Group Romania S.R.L., cu sediul social in comuna Bucov, sat Pleasa, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1028/2000, CUI RO 13575086, (denumită în continuare “Organizator” sau “Alexandrion Group”).
1.2.     Campania se derulează prin intermediul agenţiei Atelier Şapte Advertising S.R.L., societate juridica romana, cu sediul în România, Strada Ceahlău nr. 11, Cluj Napoca, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J12/3285/2012, cod fiscal RO 30992202, fiind inregistrata la A.N.S.P.D.C.P. ca operator de date cu caracter personal sub nr. 27409, denumita in continuare „Agenţia”)
1.3.     Regulamentul oficial al promoţiei si eventualele acte aditionale ale acestuia pot fi obţinute în mod gratuit, de catre oricare pareticipant în urma solicitării făcute la sediul Agentiei din : Cluj Napoca, str. Ceahlau nr. 11, jud. Cluj, Regulamentul oficial al promoţiei va fi disponibil şi pe site-ul www.20deani.ro
1.4.     Participantii la promotie se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al promotiei (denumit in continuare "Regulamentul"). Prin participarea la aceasta promoţie, participanţii declara ca au luat la cunostinta, respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.
 
CAPITOLUL II – Durata promotiei si aria de desfasurare:
2.1      Promotia se va derula in perioada 05 iunie 2014 ora 00:00:00 – 02 august 2014 ora 23:59:59 pe intreg teritoriul Romaniei, in conditiile respectarii prevederilor prezentului Regulament.
2.2      Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de incheiere a prezentei Campanii. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii Actului Aditional.
 
CAPITOLUL III – Dreptul de participare:
3.1      La aceasta campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minimum 18 ani impliniti pana la data inceperii campaniei (05 iunie 2014), cu domiciliul stabil/resedinta in Romania, care achizitioneaza produse participante la promotie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament
3.2      Persoanele enumerate la art. 3.1. de mai sus vor fi denumite in cele ce urmeaza „Participanti”.
3.3      Nu au dreptul sa participe la promotie angajatii Organizatorului, ai Agentiei, rudele de gradul I ale acestora (parinti, copii), sotul sau sotia angajatilor companiilor enumerate anterior.
 
CAPITOLUL IV – Produsele participante la Promotie:
4.1      Produsele a căror achiziţionare dau dreptul de participare la promoţie sunt cele apartinand marcii Alexandrion Group, mai exact Alexandrion 5* 0,5l, Alexandrion 5* 0,7l si Alexandrion 5* 1l, aflate la vanzare in toate magazinele care comercializeaza produse alcoolice pe intreg teritoriul Romaniei.  
4.2      Produsele enumerate mai sus vor fi denumite in continuare „Produse Participante”.
 
CAPITOLUL V – Mecanismul Promotiei:
5.1      Inscrierea in Campanie se poate realiza

  • prin serviciul de SMS al retelelor de telefonie mobila Orange, Vodafone sau Cosmote la numarul scurt 1890 (SMS cu tarif normal in retelele mentionate) sau

  • (ii) completand un formular de participare prin intermediul web-site-ului www.20deani.ro, conform Sectiunii 5.2.b..

5.2      Pentru a intra in Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un produs participant mentionat la Capitolul IV si sa trimita codul unic de pe eticheta speciala, in perioada 05 iunie 2014 ora 00:00, ora Romaniei si 02 august 2014 ora 23:59, ora Romaniei prin:
a.     mesaj SMS, la numarul 1890 - mesajul SMS este taxat la tariful normal al retelei de telefonie mobila folosita (Vodafone, Cosmote sau Orange), sau
b.    accesarea web-site-ului www.20deani.ro            , pagina dedicata promotiei „Sarbatoreste cu Alexandrion! Castiga premii la 20 de an.” si completarea unui formular de inscriere,
 
si astfel pot castiga fiecare al 20-lea (douazecilea) participant inscris sau multiplu de 20, un premiu garantat constand in cate un set de barbierit (in limita numarului de premii alocate – detalii la capitolul VII din prezentul regulament). Suplimentar fiecare participant poate participa in marea tragere la sori unde se pot poate castiga un premiu constand intr-un Ceas Rolex Oyster Perpetual Explorer.
In cazul in care inscrierea se face prin accesarea web-site-ului www.20deani.ro participantii trebuie sa completeze un formular de inscriere mentionand:
(*) Codul unic de pe eticheta speciala
(*) Numele si prenumele
(*) Numar telefon mobil valid care ii apartine sau la care are acces (este obligatoriu ca numarul de telefon sa fie activ intr-una din retelele Orange, Vodafone sau Cosmote)
(*) Judetul
(*) bifarea campului: confirm ca am cel putin 18 ani impliniti
(*) bifarea campului: „Am citit si sunt de acord cu prevederile prezentului regulament precum si cu termenii si conditiile de mai jos referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
(*) bifarea campului: Acceptati ca in viitor sa primiti comunicari comerciale despre produsele, serviciile si promotiile Alexandrion [ ] DA [ ] NU
Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Dupa completarea formularului de inscriere, Participantii trebuie sa dea click pe butonul „Inscrie codul”. Necompletarea campurilor obligatorii ale Formularului electronic de Participare in promotie sau completarea campurilor obligatorii si celor optionale cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective. Completarea campului optional din formular nu este obligatorie si nu conditioneaza inscrierea in promotie. Prin completarea Formularului electronic de Participare, participantii la promotie isi dau implicit acordul expres si neechivoc ca datele inscrise in formular sa fie preluate si prelucrate de Organizator, exclusiv pentru desfasurarea promotiei
Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile web care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.
Accesarea site-ului de promotie se face de pe pagina de start a site-ului www.20deani.ro, din sectiunea care anunta prezenta campanie, Inscrie-ti codul!
5.3    Un Participant are dreptul la maxim 3 inscrieri valide pe toata durata campaniei – conform prevederilor din prezentul Regulament, indiferent de canal (SMS sau web).
5.4    Bonurile fiscale prin care un participant achizitioneaza produse participante si pe baza carora se inscrie in promotie trebuie sa fie emise in perioada desfasurarii acesteia si anterior efectuarii inscrierii in promotie. Fiecare bon fiscal da dreptul participantului la o singura înscriere in promotie.
5.5    Inscrierile in promotie pentru care participantii prezinta bonuri fiscale pe baza carora au efectuat inscrieri in  promotie emise in afara perioadei de desfasurare a promotiei sunt invalidate si declarate nule.
5.6    Daca un participant nu comunica in SMS-ul de participare sau in Formularul de Participare disponibil pe website-ul www.20deani.ro, codul unic de pe eticheta speciala, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierea respectiva si/ sau de a invalida premiul al carui potential castigator este participantul in cauza.
5.7    Un participant unic, identificat prin acelasi numar de telefon si/sau acelasi nume si prenume, poate efectua  maxim 3 inscrieri valide in promotie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa. Participarile efectuate cu acelasi numar de telefon mobil si/sau cu acelasi nume si prenume, indiferent de modalitatile de inscriere alese, se cumuleaza pentru respectivul numar de telefon mobil.
5.8    Participantii desemnati potentiali castigatori au obligatia, sub sanctiunea anularii premiului atribuit, de a pastra in original si nedeteriorate toate bonurile/facturile fiscale pe care este tiparita denumirea produselor participante achizitionate in perioada de desfasurare a promotiei si pastrarea etichetei speciale cu codul unic trimis, aferente numarului de inscrieri efectuate in promotie, astfel incat, conform Regulamentului, in cazul contactarii lor ca potentiali castigatori, sa poata confirma reprezentantului Organizatorului inscrierile efectuate si sa poata prezenta si preda bonurile/facturile fiscale si eticheta speciala cu codul unic castigator, in original pentru validare, conform Sectiunii – Revendicarea, validarea si acordarea premiului, de mai jos. Exemplu: daca un participant inregistreaza trei (3) inscrieri valide in promotie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, acesta are obligatia, ca in cazul desemnarii sale ca potential castigator, sa prezinte reprezentantului Organizatorului,  nedeterioarate si in original, toate cele trei (3) bonuri fiscale/facturi pe care este tiparita denumirea produselor participante achizitionate in perioada de desfasurare a promotiei si toate cele 3 etichete speciale cu cele 3 coduri unice castigatoare.
5.9    Pentru ca o inscriere sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile mentionate in  prezentul regulament.
5.10  Un Participant definit de aceeasi combinatie de nume, prenume, domiciliu inscris in cartea de identitate si numar de telefon mobil are dreptul sa castige un singur premiu, pe intreaga durata a Campaniei. Dacă ulterior, la validare, se constată că un participant a câştigat mai mult de 1 premiu, acesta are dreptul sa primească doar primul premiu pentru care a fost desemnat câştigător. Participanţii invalidaţi din motivul menţionat anterior vor fi înlocuiţi de rezerve.
5.11  Participantii nu au dreptul sa se inscrie in promotie folosind mai multe numere de telefon mobil. Organizatorul isi rezerva dreptul sa investigheze situatiile de acest gen si sa invalideze toate inscrierile in promotie ale Participantului care s-a inscris folosind mai multe numere de telefon mobil .
5.12  In urma inscrierilor in promotie Organizatorul va genera o lista de participanti comuna (inscrieri prin SMS si inscrieri pe microsite-ul www.20deani.ro) ordonata cronologic in functie de data, ora, minut si secunda.
 
5.13  Mesajele Campaniei:
a.   In perioada Campaniei, pentru fiecare mesaj trimis prin SMS, in conditiile prezentului Regulament, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS (mesaj de tip stocabil) care va avea, dupa caz, unul dintre continuturile de mai jos:
 
-       in cazul in care sms-ul este primit inainte de data si ora inceperii Campaniei,
Iti multumim ca ai ales Alexandrion, insa promotia incepe in 05.06.2014! Pastreaza eticheta, inscrie-te dupa aceasta data si sarbatoreste cu Alexandrion! 
-       in cazul in care sms-ul este primit dupa data si ora finalizarii Campaniei
Iti multumim ca ai ales Alexandrion, insa promotia s-a incheiat! Pana la urmatorul prilej de sarbatoare, consulta lista castigatorilor pe www.20deani.ro.
-       in cazul in care participantul a trimis un mesaj incorect:
Din pacate, codul inscris nu este corect! Verifica eticheta de pe sticla Alexandrion 5* si scrie din nou codul cu atentie. Mult succes!
-       In cazul in care participantul a trimis un mesaj corect:
Felicitari! Inscrierea ta e multiplu de 20 si ai castigat un set de barbierit! Mai mult, ai o sansa in plus la marele premiu! Vei fi contactat pentru detalii
-       In cazul in care codul participantului este necastigator
Ai o sansa la castigarea ceasului Rolex! Setul de barbierit s-a oferit acum XX inscrieri. Daca la urmatoarea ta inscriere vei fi multiplu de 20, castigi si tu !
-       in cazul in care un participant depaseste limita de  inscrieri valide inscrise in promotie la care are dreptul conform prezentului Regulament, accesul Participantului va fi automat restrictionat si va primi urmatorul mesaj
Iti multumim ca ai cumparat Alexandrion, dar ai depasit limita de 3 inscrieri valide in promotie. Pentru detalii consulta regulamentul pe www.20deani.ro                    
-       in cazul in care un participant acumuleaza 3 inscrieri invalide/incorecte consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in promotie va fi blocat (deblocarea se va face prin efectuarea unei inscrieri corecte),  va primi urmatorul mesaj:
Ai acumulat 3 inscrieri incorecte! Accesul ti-a fost blocat. Trimite un mesaj corect pentru deblocare si continua sarbatoarea!            
-       La inscrierea consecutiva a 3 inscrieri gresite de 2 ori pe durata promotiei, participantul va primi un mesaj de instiintare in legatura cu eliminarea sa din promotie:
Din pacate, este a doua oara cand inscrii trei coduri incorecte! Numarul tau nu mai poate participa la promotie! Consulta regulamentul pe www.20deani.ro
 
b.  Fiecare inscriere prin intermediul Formularului electronic de Participare disponibil pe website-ul www.20deani.ro  este validata la momentul intrarii in promotie. In acest sens, pentru fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site participantul va primi din partea Organizatorului un mesaj de confirmare pe site. Participantii vor primi unul dintre urmatoarele mesaje de raspuns, dupa caz:
 
-       in cazul in care sms-ul este primit inainte de data si ora inceperii Campaniei,
Iti multumim ca ai ales Alexandrion, insa promotia incepe in 05.06.2014! Pastreaza eticheta, inscrie-te dupa aceasta data si sarbatoreste cu Alexandrion! 
-       in cazul in care sms-ul este primit dupa data si ora finalizarii Campaniei
Iti multumim ca ai ales Alexandrion, insa promotia s-a incheiat! Pana la urmatorul prilej de sarbatoare, consulta lista castigatorilor pe www.20deani.ro.
-       in cazul in care participantul a trimis un mesaj incorect:
Din pacate, codul inscris nu este corect! Verifica eticheta de pe sticla Alexandrion 5* si scrie din nou codul cu atentie. Mult succes!
-       In cazul in care participantul a trimis un mesaj corect:
Felicitari! Inscrierea ta e multiplu de 20 si ai castigat un set de barbierit! Mai mult, ai o sansa in plus la marele premiu! Vei fi contactat pentru detalii
-       In cazul in care codul participantului este necastigator
Ai o sansa la castigarea ceasului Rolex! Setul de barbierit s-a oferit acum XX inscrieri. Daca la urmatoarea ta inscriere vei fi multiplu de 20, castigi si tu !
-       in cazul in care un participant depaseste limita de  inscrieri valide inscrise in promotie la care are dreptul conform prezentului Regulament, accesul Participantului va fi automat restrictionat si va primi urmatorul mesaj
Iti multumim ca ai cumparat Alexandrion, dar ai depasit limita de 3 inscrieri valide in promotie. Pentru detalii consulta regulamentul pe www.20deani.ro                    
-       in cazul in care un participant acumuleaza 3 inscrieri invalide/incorecte consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in promotie va fi blocat (deblocarea se va face prin efectuarea unei inscrieri corecte),  va primi urmatorul mesaj:
Ai acumulat 3 inscrieri incorecte! Accesul ti-a fost blocat. Trimite un mesaj corect pentru deblocare si continua sarbatoarea!             
-       La inscrierea consecutiva a 3 inscrieri gresite de 2 ori pe durata promotiei, participantul va primi un mesaj de instiintare in legatura cu eliminarea sa din promotie:
Din pacate, este a doua oara cand inscrii trei coduri incorecte! Numarul tau nu mai poate participa la promotie! Consulta regulamentul pe www.20deani.ro
 
Clauze diverse de inscriere
1.  In cazul in care un participant acumuleaza 3 (trei) inscrieri invalide/gresite consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in promotiei va fi blocat. Deblocarea se va face prin efectuarea unei inscrieri corecte. Daca dupa acumularea a 3 (trei)  inscrieri invalide/gresite urmate de deblocarea contului participantul acumuleaza din nou 3 (trei)  inscrieri invalide/ gresite consecutive, accesul in promotie al acestui participat va fi blocat definitiv fara posibilitatea de deblocare. La inscrierea consecutiva a 3 (trei) participari gresite de 2 (doua) ori pe durata promotiei, participantul va primi un mesaj de instiintare in legatura cu eliminarea sa din promotie dupa care nu i se va mai raspunde indiferent de continutul si/sau numarul de inscrieri pe care le efectueaza. Vor fi considerate inscrieri invalide/gresite (dar fara a se limita la) urmatoarele cazuri: mesaje de participare fara continut, mesaje de participare ce contin un singur caracter, mesaje de participare ce nu contin datele solicitate si/sau care contin si alte date decat cele solicitate, mesaje cu un conţinut obscen.
1.     Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din prezenta promotie.
2.     Organizatorul nu este responsabil pentru situatiile in care, prin acordarea termenelor de validare a inscrierilor aflate in litigiu, inscrierile respective nu pot participa la tragerea la sorti pentru premiile oferite conform prezentului Regulament sau pentru orice alte situatii ce rezulta din nerespectarea prevederilor prezentului Regulament care au drept consecinta imposibilitatea permiterii inscrierii respective de a fi adaugata in baza de date a promotiei.
3.     Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu se va implica in niciun mod in dispute  referitoare la pretentii asupra dreptului de proprietate asupra bonurilor fiscale pentru care s-au efectuat inscrierile in promotie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale castigatoare nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul promotiei va acorda premiul persoanei care a revendicat premiul si a fost validat final in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 
CAPITOLUL VI – Premiile oferite in cadrul promotiei:
6.1      In cadrul prezentei promotii, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului, se vor acorda urmatoarele premii:
 
-   Premii garantate alocate: 200 (douasute) constand intr-un set de barbierit in valoare de 157.00 lei fiecare (TVA inclus), valoarea premiilor garantate fiind 31,772.52 lei (TVA inclus). Fiecare al 20 lea (douazecilea) inscris in promotie sau multiplu de 20 din lista de inscrieri totale va beneficia de un premiu garantat constand intr-un set de barbierit in limita stocului de premii garantate alocate. In functie de numarul de intrari in promotie Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul de premii garantate alocate cu pana la 400 (patrusute) premii garantate alocate sau de a intrerupe promotia dupa caz
 
-   Premii prin tragere la sorti: 1 (unu) premiu constand intr-un ceas Rolex Oyster Perpetual Explorer, cu bratara din otel inoxidabil si cu geam de protectie din safir sintetic, in valoare de 21,538.80 lei (TVA inclus) Pentru acest premiu se va plati un impozit in valoare de 3,446.19 lei. Acest impozit se va retine la sursa (adica va fi platit de catre Organizator ) potrivit prevederilor Titlului III din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal.
 
6.2      In cadrul acestei promotii se vor oferi un numar de 201 premii cu o valoarea totala a premiilor este de 53,311.32 lei (TVA inclus)
6.3      Castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor. Castigatorii promotiei sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate unor alte persoane.
6.4      Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri si/sau servicii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani.
 
Capitolul VII - Acordarea Premiilor
7.1      Premiile garantate - acestea se vor acorda garantat in functie de numarul de premii garantate alocate, si respectand urmatorul criteriu de sortare:
La terminarea promotiei se vor unifica cele 2 baze de date cu participanti in functie de ora, minutul si secunda inscrierii in aceasta campanie si se vor oferi  pentru fiecare al 20 lea (douazecilea) inscris in promotie sau multiplu de 20 din lista de inscrieri totale pana la data de 02 august 2014 ora 23.59.59 2014.
7.2      Premiul prin tragere la sorti – premiul cel mare se va acorda prin tragerea la sorti in data de 11 August 2014. In cadrul tragerii la sorti, se va extrage 1 (un) premiu, si 3 (trei) rezerve astfel:
a.     Intai se va extrage marele premiu constand intr-un ceas Rolex Oyster Perpetual Explorer
b.    Dupa extragerea castigatorului se vor extrage 3 (trei) rezerve pentru marele premiu. Astfel in total se vor extrage 1 castigator + 3 rezerve dintre participarile valide realizate in perioada 05 iunie 2014 – 02 august 2014.
7.3      Tragerea la sorti va fi organizata la sediul Agentiei de publicitate din Bucuresti, Bd. Pache Protopopescu nr. 45, sector 2, in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai Organizatorului si ai Agentiei de publicitate si asistata de un avocat sau notar public.
7.4      Castigatorii Premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu pot ceda premiul unei alte persoane. Nu se acordă contravaloarea în bani sau în alte produse a premiilor. Premiile neacordate raman in posesia Organizatorului. 
 
Capitolul VIII - Conditii de validare. Acordarea premiilor
8.1      Pentru ca participarea la promoţie să fie considerată eligibila, trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1.     clientul trebuie să aibă dreptul de participare la promoţie, conform Cap.3 de mai sus;
2.     clientul trebuie sa achizitioneze in perioada promotiei din magazinele participante produse participante (minim un produs) - apartinand marcii Alexandrion 5*, clientul trebuie sa se inscrie in promotie alegand una dintre variantele descrise mai sus si anume: prin trimiterea unui SMS sau prin completarea electronica a formularului existent pe site;
3.     sa pastreze, in original, toate bonurile fiscale in baza cărora a participat la promoţie, bonuri ce trebuie sa reflecte achiziţia de produse participante, in perioada promotiei: 05 iunie 2014 ora 00:00:00 – 02 august 2014 ora 23:59:59 si sa pastreze in original, toate codurile unice inscriptionate pe eticheta speciala de pe produs.
Validarea castigatorilor si acordarea premiilor
8.2      Fiecare din potentialii castigatori ai premiilor garantate si a marelui premiu, va fi contactat de reprezentantul Organizatorului in termen de 5 zile lucratoare de la momentul efectuarii tragerii la sorti, pentru a indeplini procedura de atribuire a premiului. Reprezentantul Organizatorului care va efectua apelul isi va dezvalui identitatea si va anunta persoana care raspunde la telefon ca este potential castigator al premiului promotiei, urmand a parcurge impreuna procedura de validare telefonica. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, reprezentantul Organizatorului ii va comunica fara echivoc persoanei care a raspuns la telefon si care urmeaza sa revendice premiul faptul ca  niciun potential castigator nu va fi considerat ca fiind castigator al unui premiu pana cand nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. Apoi va solicita potentialului castigator acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiului si ii va solicita sa confirme participarea/ participarile sale in promotie si faptul ca detine in original si nedeteriorate toate bonurile/facturile fiscale pe care apar tiparite produsele participante achizitionate in perioada de desfasurare a promotiei, aferente numarului de inscrieri efectuate in promotie si confirmarea faptului ca numele si prenumele cu care au efectuat inscrierea in campanie sunt complete si exact cum sunt acestea mentionate in actul de identitate al potentialului castigator. In situatia in care potentialul castigator confirma toate informatiile mentionate anterior, acestuia ii vor fi solicitate urmatoarele date: numele si prenumele asa cum sunt acestea mentionate in actul de identitate, varsta si adresa completa. Participantii vor fi apelati, in termenul de 48 de ore de la momentul efectuarii tragerii la sorti, de 4 ori, la ore diferite,  de fiecare data timp de minim 1 minut, iar in cazul in care in acest interval participantul destinatar al apelului nu raspunde si/sau nu poate fi contactat, acesta va fi declarat invalid.
8.3      Procedura de validare presupune 3 etape: Validare telefonica, validare prin email/fax si validarea finala.
Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei din cele 3 etape de catre un potential castigator, conduce de la sine la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve.
Etapa 1. Validarea preliminara telefonica poate fi considerata efectuata daca se respecta cumulativ urmatoarele conditii:
a. Numarul de telefon aferent inscrierii declarate castigatoare este corect si disponibil (participantul poate  fi contactat telefonic de reprezentantul Organizatorului);
         b. Participantul revendica premiul in momentul in care este contactat de reprezentantul Organizatorului, isi da acordul pentru prelucrarea datelor personale in vederea atribuirii premiului si confirma urmatoarele: ca el a efectuat inscrierea declarata castigatoare, ca detine in original si nedeteriorate toate bonurile/facturile fiscale pe care este tiparita denumirea produselor participante achizitionate in perioada de desfasurare a promotiei, aferente numarului de inscrieri efectuate in Campanie, faptul ca numele si prenumele cu care a efectuat inscrierea in campanie sunt complete si exact cum sunt acestea mentionate in actul de identitate, precum si optiunea cu privire la locatia unde va fi pregatita cina, la restaurantul bucatarilor sau la domiciliul castigatorului;
Etapa 2. Pentru validarea preliminara prin email/fax a castigatorului, reprezentantii Organizatorului vor solicita potentialilor castigatori sa faca dovada eligibilitatii pentru premiu, in maximum 2 zile lucratoare de la validarea telefonica (excluzand ziua in care s-a efectuat validarea telefonica), prin trimiterea pe email sau fax (comunicate acum potentialilor castigatori de catre reprezentantul Organizatorului), a unei fotocopii a bonului/facturii fiscal/e sau bonurilor/facturilor fiscale, aferente numarului de inscrieri efectuate in Campanie, mentionand si in scris numarul de telefon de pe care s-a participat, impreuna cu o copie a actului de identitate (BI/CI necesar indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului, precum si pentru validarea castigatorului), numite in continuare „elemente necesare validarii”. Pana la validarea efectiva a elementelor solicitate, un participant va fi numit „potential castigator”.
Potentialul castigator are obligatia sa se asigure ca atat datele sale personale, cat si restul documentelor solicitate si trimise prin email/fax sau email pot fi identificate si sunt lizibile cu usurinta.
In cazul in care termenul de 2 (doua) zile lucratoare nu a fost respectat de catre un potential castigator sau acesta trimite documentatia specificata mai sus incompleta sau ilizibila, acesta este invalidat de catre Organizator, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleaşi conditii.
Etapa 3. Validarea finala va avea loc la momentul prezentarii reprezentantului Organizatorului la adresa indicata de potentialul castigator in vederea verificarii  bonurilor/facturilor fiscale aferente inscrierilor in promotie a potentialului castigator, aceleasi cu care potentialul castigator a indeplinit procedura de validare preliminara prin email/fax a premiului. Potentialul castigator va prezenta si un act de identitate in original. De asemenea, reprezentantul Organizatorului va confrunta datele mentionate de Organizator in Procesul verbal de validare finala in vederea atribuirii premiului - cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator. Daca procedurile de mai sus sunt indeplinite cu succes potentialul castigator si reprezentantul Organizatorului vor semna Procesul verbal de validare finala in vederea atribuirii premiului. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, reprezentantul Organizatorului, constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele prezentate de acesta conform actului sau de identitate si/sau bonurilor/facturilor fiscale prezentate, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, acesta apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament. Dupa aceasta etapa de validare, bonurile fiscale in original vor fi restituite, acestea nefiind folosite decat pentru procedura efectiva de validare.
8.4      Procesul-verbal de validare in vederea atribuirii premiului, completat cu urmatoarele date personale ale castigatorului: nume, prenume, adresa completa, numar de telefon, serie si nr. act de identitate, va fi datat si semnat de castigator si de reprezentantul Organizatorului in doua exemplare: un exemplar ramane la castigator, iar un exemplar se intoarce la Organizator.
8.5      La data stabilita de Organizator, fiecare castigator va semna un Proces verbal de atribuire a premiului, in doua exemplare: un exemplar ramane la castigator si un exemplar ramane la Organizator. Procesul verbal va fi datat si semnat de castigator si va contine: numele si prenumele acestuia, descrierea premiului, seria si nr. actului de identitate.
8.6      Dupa inmanarea documentelor de calatorie, premiu al promotiei, Organizatorul este absolvit de raspundere fata de castigator in ceea ce priveste acordarea premiului.
8.7      In cazul in care unul din castigatorii premiilor promotiei este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.
8.8      Castigatorii premiilor nu pot ceda premiile, in integralitatea lor sau partial, unor alte persoane, inainte de a intra in posesia acestora.
8.9      In cadrul prezentei promotii nu se ofera contravaloarea in bani a premiului sau un alt premiu si/sau serviciu echivalent
8.10    In situatia in care premiile promotiei nu sunt acordate din motive independente de vointa Organizatorului, acestea raman la dispozitia Organizatorului care poate organiza, daca va considera necesar, o extragere speciala pentru  a desemna noi castigatori si rezerve sau care poate organiza un alt concurs, dupa caz.
8.11    Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu potentialii castigatori sau castigatorii premiilor promotiei dupa expirarea termenelor de revendicare, sau cu alti participanti in afara obligatiilor asumate prin prezentul Regulament.
8.12    Acordarea de catre  Organizator a  premiilor acestei promotii poate face obiectul unor evenimente publice, televizate, cu conditia obtinerii acordului prealabil expres din partea castigatorilor, fara obligatia de remunerare si/sau alte obligatii similare din partea Organizatorului si a partenerilor sai fata de castigator si/sau de persoanele de care acestia sunt insotiti.
8.13    Organizatorul se obliga sa faca publice numele câstigatorilor si câstigurile acordate. In acest sens, acesta va publica pe site-ul www.20deani.ro o lista cu aceste date, pana cel târziu la data de 31.08.2014.
8.14    Premiile oferite in cadrul acestei campanii vor fi livrate in mod gratuit, prin curierat, la adresa castigatorilor declarata la validarea premiului, si se vor oferii pe baza unui proces verbal de predare primire semnat de ambele parti pana cel tarziu la data de 30 septembrie 2014
 
CAPITOLUL IX – Taxe si impozite aferente
9.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de taxe, impozite sau alte restrictii de natura fiscala ori de alta natura care pot aparea in legatura cu premiul acordat sau cu ridicarea acestuia, cu exceptia obligatiei de a calcula, retine si vira impozitul pe venit calculat la valoarea premiului acordat (pentru premiile a caror valoare depaseste pragul de 600 lei) potrivit prevederilor Titlului III din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, daca este cazul.
9.2. Prezenta promotie este organizata in scopul stimularii vanzarilor.
 
CAPITOLUL X – Erori, comunicari publicitare necorespunzatoare
10.1. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare primirii sale nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului
 
CAPITOLUL XI – Limitarea raspunderii
11.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei promotii.
11.2. In eventualitatea unei dispute asupra validarii unui castig si/sau acordarii vreunui premiu, decizia Organizatorului este definitiva.
11.3. Eventualele contestatii referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate in considerare daca au fost primite de Organizator pana la data de 05.08.2014. Contestatiile vor fi trimise prin posta catre adresa Organizatorului din Cluj-Napoca, Strada Ceahlau nr. 11, jud. CIuj, cod postal: 400488 cu confirmare de primire, mentionand pe plic: Campania promotionala  „Sarbatoreste cu Alexandrion! Castiga premii la 20 de ani !” desfasurata in perioada 05 Iunie  – 02 August 2014.
11.4. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru:
a. Pierderea si/sau deteriorarea bonului/facturii fiscal/e, ori pentru bonurile/facturile fiscale ilizibile;
b.Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor/facturilor fiscale sau asupra continutului acestora;
c. Erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul/factura fiscal/a;
d.Existenta la punctul de vanzare din magazinele participante a produselor participante la promotie;
e. Completarea eronata a formularelor electronice de inscriere;
f. Mesajele trimise prin SMS care nu au fost trimise in perioada promotiei (05 Iunie 2014, ora 00:00:00 – 02 August 2014, ora 23:59:59 - data finala de participare la campania promotionala);
g.Mesajele trimise eronat;
h. Mesajele trimise prin SMS la un alt numar decat 1890;
i.  Mesajele expediate de catre participanti care nu au fost receptionate de catre Organizator sau mesajele expediate de catre Organizator care nu au fost receptionate de participanti din motive tehnice independente de Organizator;
j.  Defectiunile tehnice survenite din vina operatorilor de telefonie mobile Orange, Vodafone sau Cosmote sau orice alte deranjamente/defectiuni survenite din vina acestora;Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra numarului de telefon de pe care se transmite SMS;
k. Imposibilitatea contactarii potentialului castigator din motive independente de Organizator;
l.    Imposibilitate castigatorului de a beneficia de premiu din motive independente de Organizator;
m. Erorile in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;
n.   Neprezentarea castigatorului pentru etapa validarii finale sau lipsa de la adresa indicata pentru ridicarea premiului promotiei, la data convenita potrivit prezentului Regulament;
o.  Cazurile in care câştigătorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;
p.  Suportarea altor cheltuieli legate de ridicarea marele premiu, constand intr-un ceas Rolex Oyster Perpetual Explorer (cum ar fi, dara fara a se limita la deplasarea castigatorilor la si de la sediul agentiei, alte cheltuieli ce pot surveni, cheltuieli legate cu pranzul, cina, minibar-ul hotelului, etc, altele decat cele incluse in premiul propriu-zis).;
 
CAPITOLUL XII – Prelucrarea datelor personale
12.1    Prin simpla participare la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
12.2    Participantii la promotie, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi, conform Legii 677/2001,  privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare:
·   dreptul la informare (art.12), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;
·   dreptul de acces la date (art.13), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Agentie
·   dreptul de interventie asupra datelor (art.14),  potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b)transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate, daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
·   dreptul de opozitie (art. 15), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
·   dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte
b)reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute de lege
·   dreptul de a se adresa justitiei (art.18), potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
12.3    Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei promotii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia partenerilor contractuali ai acestuia si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Datele personale solicitate vor fi preluate si prelucrate exclusiv in scopul promotiei, pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in Regulamentul Oficial, participantii la campanie isi exprima acordul liber, expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in scopul promotiei, dar si pentru indeplinirea obligatiilor legale de catre Organizator. Prin simpla participare la aceasta promotie, persoanele care vor fi desemnate castigatori ai promotiei isi exprima consimtamantul liber, expres si neechivoc ca o copie a actului sau de identitate sa fie retinuta de catre Organizator in scopul, validarii si atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligaţiilor de natura fiscala, pentru evidentele contabile, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului.
12.4    Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament participantii la campanie isi exprima acordul liber, expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in scopul derularii promotiei, pentru validarea si atribuirea premiilor acordate in cadrul promotiei, dar si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului.
12.5    Numele si prenumele castigatorului si premiul castigat in cadrul promotiei vor fi publicate pe www.20deani.ro  conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
12.6    Agentia Atelier Sapte, cu acordul prealabil expres al Alexandrion Group Romania S.R.L. ii / le poate solicita Castigatorului / Castigatorilor prezentei Campanii acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video fotocopia si vocea acestora, in inregistrari fotografice, video, audio sau de alta natura, realizate in scopuri publicitare in legatura cu Campania. Castigatorul / castigatorii nu va / vor fi obligat(i) sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera sa alegere. In cazul in care castigatorul / castigatorii  va / vor  dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata si datata de acesta.
12.7    Datele cu caracter personal ale clienţilor sunt colectate de catre Agentie in calitate de operator de date înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 27409.
12.8    Prin comunicarea datelor personale cu ocazia trimiterii eventualelor reclamatii, Participantii la campanie isi exprima acordul liber, expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, exclusiv in vederea solutionarii eventualelor reclamatii cu privire la derularea campaniei.
12.9    Tuturor Participantilor la aceasta campanie promotionala le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei) garantate de Legea nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
12.10  Organizatorul va asigura Participantilor dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie si dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului la adresa din din Cluj-Napoca, Strada Ceahlau nr. 11, jud. CIuj, cod postal: 400488  o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata (avand mentionat pe plic: Campania promotionala “Sarbatoreste cu Alexandrion! Castiga premii la 20 de ani !”, desfasurata in perioada 05 iunie – 02 august 2014.
12.11  Dupa solutionarea eventualelor reclamatii, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod.
12.12  Prin completarea datelor personale (nume, prenume, adresa completa, numar de telefon, serie si nr. act de identitate) pe procesul verbal de predare – primire a premiilor incheiat cu promoterii Organizatorului, se considera ca Participantii accepta conditiile prezentului regulament si isi exprima consimtamantul liber, expres si neechivoc ca datele personale indicate sa fie colectate de Organizator exclusiv in scopul derularii promotiei, acordarii si validarii premiilor, pentru a avea o evidenta asupra acestora. Datele personale astfel colectate nu vor fi introduse in vreo baza de date si nu vor fi ulterior procesate in niciun mod.
12.13  In cazul in care participantii persoane fizice vor beneficia de premii a caror valoare va depasi pragul de 600 lei/premiu, atunci acestia isi exprima consimtamantul liber, expres si neechivoc pentru predarea catre Organizator si retinerea de catre acesta a unei copii a actului de identitate in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale impuse de lege Organizatorului (respectiv calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii).
12.14  Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.
12.15  Participantii la aceasta promotie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care si le-au însuşit integral.
12.16  Promotia poate inceta in cazul in care are loc o schimbare a cadrului legislativ care permite realizarea acesteia, ori in cazul unor modificari organizatorice care fac imposibila continuarea sa.
 
CAPITOLUL XIII – Intreruperea Promotiei
13.1. Promotia va putea fi intrerupta in caz de forta majora, astfel cum este definita de lege, sau printr-o decizie a Organizatorului.
 
   CAPITOLUL XIV – Litigii
14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
CAPITOLUL XV – Diverse
15.1    Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui
15.2    Participantii la aceasta Campanie inteleg ca informatiile furnizate de catre ei in cadrul Campaniei sunt destinate Organizatorului si Agentiei. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiei, in conditiile prezentului Regulament. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie, urmeaza a fi adresate Agentiei.
15.3    Organizatorul Campaniei si Agentia nu sunt raspunzatori pentru plata taxelor de sanatate, contributii de asigurari sociale, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
15.4    Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului
15.5    Regulamentul Campaniei este publicat pe www.20deani.ro si va fi disponibil oricarui solicitant pe toata perioada Campaniei.
 
Prezentul Regulament  Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor art. 52 alin 1 din Ordonanţa de Guvern nr.99/2000  privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată in Monitorul Oficial nr.63 din 31.08.2007.