24 februarie 2015

Printeaza pagina

Punct de vedere la proiectul de modificare a Legii nr. 571/2003 (“Codul Fiscal”)

Propunerile Alexandrion Grup Romania S.R.L. cu privire la proiectul de modificare a Legii nr. 571/2003 (“Codul Fiscal”) publicate spre dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice la data de 18.02.2015 („Proiectul”) cu termen de transmitere a propunerilor de modificare de 10 zile calendaristice de la data initierii dezbaterii publice sunt urmatoarele:
 
(1)          Nivelul accizelor
Cu privire la Art. 355 din Proiect (si Anexa 1 referita in acest articol) mentionam urmatoarele:
-          directivele europene stabilesc, cu caracter general, atat sfera de aplicare si principiile de impozitare, regimul de productie, detinere, circulatie si control, cat si nivelurile minime de impozitare (cote minime de acciza pentru fiecare categorie de produse in parte), ceea ce inseamna ca statelor membre le este recunoscut dreptul de a legifera pe plan national in domeniul impozitelor indirecte (acciza) numai in marja de manevra permisa de politica fiscala europeana impusa prin directive si, dupa caz, prin regulamente;
-          desi directivele europene lasa statelor membre in materia accizelor o marja proprie de apreciere relativ limitata, si ratele minime impuse de UE au fost armonizate în toate statele membre care detin nivele/niveluri ale accizelor pe alcool care depasesc ratele minime, sau cel putin care sunt egale, totusi, si cele mai mici necorelari ori diferente, adoptate in cadrul politicilor nationale, pot conduce ireversibil la disfunctionalitati in piata interna comuna;
-          o noua asezare nediscriminatorie a cotelor de acciza in domeniul bauturilor alcoolice ar raspunde cerintelor si asteptarilor transpuse in strategiile si politicile europene de eliminare din piata a factorilor care afecteaza competitivitatea si perturba concurenta;
-          pornind de la ipoteza instituirii unui nivel unic si uniform al accizei (similar reformelor implementate de statul Suedez de-a lungul timpului) - indiferent de tipul de bautura ce contine alcool (inclusiv vin, bere, BFL etc.) – cel putin la nivelul de reglementare propus si raportandu-ne la indicatorii statistici publicati de The International Wine and Spirit Research pentru anul 2012, rezulta ca o asemenea masura ar putea conduce la incasari suplimentare de aproximativ 1,4 miliarde Euro la bugetul de stat.
(2)          Produsele intermediare
In ceea ce priveste Art. 336 (2) din Proiect „Pentru produsele intermediare prevăzute la art. 345, acciza datorată nu poate fi mai mică de 213,21 lei/1000 hl. produs.”. Observam o aparenta neconcordanta cu valoarea reglementata a accizei pentru produsele intermediare, conform Anexei 1 (3.306,98 RON/hl. alcool pur). Din calculul nostru rezulta ca in niciun caz valoarea accizei nu ar putea fi de doar 213,21 RON pentru o mie de hectolitri (100.000 litri de produs), nici chiar in cazul in care concentratia de alcool etilic absolut in volum ar fi de numai 1,2 % (vezi in acest sens si Art. 345).
 
(3)          Productia casnica/artizanala
In ceea ce priveste Art. 346 (2) din Proiect „Ţuica şi rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodăriilor individuale, în limita unei cantităţi echivalente de cel mult 0,50 hl de alcool pur/an pentru fiecare gospodărie individuală,  se accizează prin aplicarea unei cote de 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, cu condiţia să nu fie vândute, potrivit prevederilor din norme” propunem:
-          Reglementarea unui numar maxim de „cazane” artizanale/mici distilerii in functie de numarul de locuitori ai fiecarui judet (similar licentelor de operare taxi de exemplu) si introducerea unor modalitati practice de supraveghere efectiva a productiei si respectarii de catre micii producatori a conditiilor prevazute de la lege in Normele de Aplicare a Codului Fiscal (reglementari MADR si Ministerul Sanatatii). In contextul reglementarii actuale in care fiecare gospodarie poate opera un cazan individual se poate ajunge la situatia paradoxala in care in Romania ar exista un numar de aproximativ 7 milioane de producatori individuali necontrolati (gospodarii), nefiscalizati si cu o productie total necontrolata;
-          Instituirea obligatiei de banderolare a productiei micilor distilerii si a producatorilor casnici ce depasesc cantitatea de 0,5 hectolitri anual;
-          Instituirea obligatiei de verificare permanenta de catre organe abilitate a calitatilor fizico-chimice a produselor obtinute in micile distilerii si in gospodariile individuale;
-          Introducerea unor sisteme de monitorizare stricta a productiei generate din cazanele micilor distilerii si in gospodariile individuale astfel incat organele de control sa poata identifica cu usurinta fraudele;
-          Instituirea unui sistem de evidenta a productiei pentru cazanele micilor distilerii si gospodariile individuale cat si a unui sistem de certificare a calitatii productiei.
(4)          Productia de alcool sanitar
In ceea ce priveste productia de alcool sanitar, mentionam ca potrivit normelor actuale, alcoolul sanitar este un produs neaccizabil a carui productie si comercializare sunt deosebit de facile in actualul context de reglementare. Astfel, avand in vedere procesul tehnologic si ingredientele folosite in productia alcoolului sanitar (conform reglementarii legale – alcool etilic de origine agricola denaturat cu substante ca principiu netoxice) acesta poate fi folosit in consumul uman ca si bautura alcoolica fara modificari esentiale ale caracateristicilor de produs (ca de exemplu prin aromatizare).

Ca urmare a celor de mai sus, Alexandrion Grup Romania sugereaza instituirea unui sistem de control si urmarire a modului de comercializare si consum al acestui produs, inclusiv vanzarea exclusiv prin lanturile de farmacii si limitarea cantitatilor la achizitie. Este deasemenea necesara o reglementare mai severa a sanctiunilor aplicabile in cazul fabricarii de alcool sanitar de catre alte persoane decat antrepozitarii autorizati (n.b. in prezent sanctiunea are natura exclusiv de contraventie).
In cazul in care propunerile de mai sus nu sunt agreate, compania sugereaza in mod alternativ accizarea productiei de alcool sanitar, cu toate implicatiile ce deriva din aceasta noua reglementare, inclusiv in ceea ce priveste banderolarea si controlul operatiunilor cu alcool sanitar.